Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Decyzja Nr 21/MON z dnia 21 stycznia 2015 r. uchylająca decyzję w sprawie zasad objęcia dozorem technicznym i wykonywania przez Wojskowy Dozór Techniczny badań technicznych urządzeń technicznych wchodzących w skład systemu uzbrojenia F-16
Minister Obrony Narodowej 2015.01.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.23 12:01
Treść aktu: