Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Decyzja Nr 19/MON z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.03.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.08 10:52
Treść aktu: