Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Decyzja Nr 19/MON z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania imienia patrona Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży
Minister Obrony Narodowej 2022.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.24 12:54
Treść aktu: