Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Decyzja Nr 18/MON z dnia 2 lutego 2012 r. uchylająca upoważnienie Nr 56/MON z dnia 24 listopada 2011 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.13 11:17
Treść aktu: