Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Decyzja Nr 12/MON z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej "Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2013.02.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.11 10:19
Treść aktu: