Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
219.
Decyzja Nr 347/MON z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.21 11:22
Treść aktu: