Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
219.
Decyzja Nr 266/MON z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Minister Obrony Narodowej 2014.07.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.01 13:03
Treść aktu: