Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
219.
Decyzja Nr 245/MON z dnia 9 września 2013 r. w sprawie nadania imienia patrona Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2013.09.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.10 11:04
Treść aktu: