Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
218.
Decyzja Nr 346/MON z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów"
Minister Obrony Narodowej 2016.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.21 11:17
Treść aktu: