Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
218.
Decyzja Nr 269/MON z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego
Minister Obrony Narodowej 2014.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.27 12:59
Treść aktu: