Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
218.
Decyzja Nr 243/MON z dnia 4 września 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.09.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.04 11:42
Treść aktu: