Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
218.
Decyzja Nr 180/MON z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.11.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.11.28 11:15
Treść aktu: