Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
218.
Decyzja Nr 142/MON z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.09.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.23 14:08
Treść aktu: