Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
217.
Decyzja Nr 342/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej oraz oznaki rozpoznawczej Ośrodka Rozpoznania Obrazowego
Minister Obrony Narodowej 2016.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.19 10:09
Treść aktu: