Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
217.
Decyzja Nr 287/MON z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
Minister Obrony Narodowej 2015.07.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.22 12:31
Treść aktu: