Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
216.
Decyzja Nr 286/MON z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Centrum Szkolenia Zandarmerii Wojskowej im. płk. Stanisława Sitka
Minister Obrony Narodowej 2015.07.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.22 12:30
Treść aktu: