Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
216.
Decyzja Nr 265/MON z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.27 12:46
Treść aktu: