Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
216.
Decyzja Nr 240/MON z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Zasad utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych"
Minister Obrony Narodowej 2013.09.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.02 10:43
Treść aktu: