Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
216.
Decyzja Nr 183/MON z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2012.06.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.12 13:47
Treść aktu: