Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
216.
Decyzja Nr 179/MON z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej "Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego"
Minister Obrony Narodowej 2017.11.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.11.24 11:57
Treść aktu: