Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
216.
Decyzja Nr 176/MON z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.10.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.25 14:29
Treść aktu: