Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
216.
Decyzja Nr 140/MON z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskiwania, wdrażania i integracji bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich
Minister Obrony Narodowej 2021.09.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.22 16:10
Treść aktu: