Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
215.
Decyzja Nr 285/MON z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 43. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Minister Obrony Narodowej 2015.07.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.22 12:29
Treść aktu: