Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
215.
Decyzja Nr 181/MON z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.05 13:13
Treść aktu: