Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
215.
Decyzja Nr 178/MON z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.11.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.11.21 10:49
Treść aktu: