Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
215.
Decyzja Nr 175/MON z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2019.10.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.25 13:49
Treść aktu: