Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
215.
Decyzja Nr 139/MON z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.09.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.21 14:26
Treść aktu: