Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
214.
Decyzja Nr 284/MON z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
Minister Obrony Narodowej 2015.07.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.22 12:28
Treść aktu: