Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
214.
Decyzja Nr 233/MON z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.08.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.20 12:56
Treść aktu: