Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
214.
Decyzja Nr 175/MON z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.05 12:43
Treść aktu: