Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
214.
Decyzja Nr 175/MON z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2017.11.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.11.08 12:38
Treść aktu: