Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
213.
Decyzja Nr 262/MON z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów
Minister Obrony Narodowej 2014.06.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.25 12:46
Treść aktu: