Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
213.
Decyzja Nr 177/MON z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2017.11.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.11.06 12:30
Treść aktu: