Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
213.
Decyzja Nr 173/MON z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze
Minister Obrony Narodowej 2019.10.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.25 13:45
Treść aktu: