Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
212.
Decyzja Nr 344/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.12.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.16 13:17
Treść aktu: