Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
212.
Decyzja Nr 261/MON z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochdy funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2014.06.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.25 12:44
Treść aktu: