Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
212.
Decyzja Nr 176/MON z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy sprzętu wojskowego i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem wojskowym na podstawie szczególnych procedur obowiązujących w Organizacji Wsparcia i Zamówień NATO
Minister Obrony Narodowej 2017.11.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.11.06 12:26
Treść aktu: