Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
212.
Decyzja Nr 172/MON z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT
Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.05 12:40
Treść aktu: