Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
212.
Decyzja Nr 137/MON z dnia 16 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2021.09.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.16 15:06
Treść aktu: