Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
211.
Decyzja Nr 229/MON z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.08.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.14 11:01
Treść aktu: