Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
211.
Decyzja Nr 181/MON z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2020.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.30 14:05
Treść aktu: