Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
211.
Decyzja Nr 174/MON z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu przedsiębiorców wykonujących zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa we współpracy z Agencją Minia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2017.10.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.30 10:58
Treść aktu: