Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
210.
Decyzja Nr 279/MON z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Przepisów o działalności służby żywnościowej DD/4.21.1"
Minister Obrony Narodowej 2015.07.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.16 10:06
Treść aktu: