Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
210.
Decyzja Nr 228/MON z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracybiurowej w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2013.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.13 11:10
Treść aktu: