Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
210.
Decyzja Nr 173/MON z dnia 27 października 2017 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa
Minister Obrony Narodowej 2017.10.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.30 10:58
Treść aktu: