Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
210.
Decyzja Nr 170/MON z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona Ośrodkowi Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2019.10.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.25 11:54
Treść aktu: