Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
21.
Decyzja Nr 39/MON z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawnosci fizycznej żołnierzy zawodowych w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.03.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.04 09:46
Treść aktu: