Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
21.
Decyzja Nr 23/MON z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego
Minister Obrony Narodowej 2017.01.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.31 09:00
Treść aktu: