Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
21.
Decyzja Nr 18/MON z dnia 7 marca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet
Minister Obrony Narodowej 2018.03.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.08 10:50
Treść aktu: