Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
21.
Decyzja Nr 18/MON z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022
Minister Obrony Narodowej 2022.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.24 12:09
Treść aktu: